OBS Nieuw-Roden

VAKANTIEROOSTER

Schoolvakanties worden vastgesteld binnen de landelijk en regionaal gestelde kaders. Op lokaal niveau worden schoolvakanties vastgesteld in samenspraak met het bijzonder onderwijs en met het voortgezet onderwijs. Naast de vastgestelde vakanties hebben de kinderen enkele extra dagen (dagdelen) vrij, bijvoorbeeld i.v.m. studie van het schoolteam. Raadpleeg hiervoor de Schoolkalender en de Info. Zie de volgende tabel voor het vakantierooster van het schooljaar 2018-2019: