OBS Nieuw-Roden

OUDERVERENIGING

De oudervereniging is een activiteitencommissie van ouders die samen met het team (leerkrachten) de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten voor de kinderen verzorgt. Hieronder valt onder andere:

* Kinderboekenweek
* Sinterklaasfeest
* Kerstfeest
* Sport- speldag
* Themadag
* Eindmusical
* Diverse andere (ondersteunende) activiteiten

De OV beheert het schoolfonds. Het schoolfonds wordt elk jaar gevuld met de vrijwillige ouderbijdragen en met de opbrengsten uit georganiseerde activiteiten zoals de Themamarkt. Uit dit school-fonds worden o.a. de uitgaven bekostigd, die verbonden zijn aan de bovenstaande activiteiten en diverse sport-, spel- en cultuurevenementen. Het rekeningnummer van de OV is: NL39 RABO 035.58.24.841
Eens per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, omstreeks oktober. Hierin worden o.a. de volgende zaken behandeld:
1.  Het (concept)financieel jaarverslag 2017-2018 staat 2 weken voordien ter inzage op de site;
2.  Verslag van alle activiteiten die de OV het afgelopen jaar heeft ontplooid;
3.  Naar aanleiding van (mogelijke) verkiezingen: Het nieuwe OV bestuur wordt verwelkomd en er wordt afscheid          genomen van aftredende bestuursleden.

​Lid worden van de oudervereniging?
Een OV lid wordt gekozen voor 2 jaren. Na deze periode is het OV-lid aftredend en al dan niet herkiesbaar. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe bestuursleden. Het aan- en aftreden gebeurt tijdens de ALV. Ruim van tevoren wordt bekend gemaakt tot welke datum u zich kunt aanmelden. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan vacante plekken dan worden verkiezingen georganiseerd. In het andere geval worden de tot dan toe aangemelde personen automatisch in het OV bestuur opgenomen. Na de ALV wordt de nieuwe samenstelling van het OV bestuur via de Info en de website bekend gemaakt. U kunt overigens het hele jaar door bij één van de OV-leden aangeven verkiesbaar te willen zijn.
De vergaderingen van de OV zijn openbaar en iedere ouder/verzorger is van harte welkom. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd via de Info en de Schoolkalender. Wilt u meer weten, dan kunt u altijd terecht bij één van de OV-leden. Namen, adressen en telefoonnummers kunt u hieronder vinden op de website van school. De samenstelling van de huidige OV is als volgt:
  

Pers | Jacqueline Bouma |  [email protected] 
Pers | Betty Bennink |  [email protected]
Ouder | Tineke Dijkman |  [email protected]
Ouder | Monique Ensing |  [email protected]
Ouder |Miranda Ottjes (secr) |  [email protected]
Ouder | Sjoukje Remmelink |  [email protected]
Ouder | Marijke Rozema |  [email protected]
Ouder | Daan Terwee (fin) |  [email protected]
Ouder |Hadewig Toxopeus (vz) | [email protected]
Pers | Jannie Wielink |  [email protected]
Ouder | Sandra de Zwart |  [email protected]

Login OV
Financieel jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag activiteiten 2017-2018