OBS Nieuw-Roden

INDELING GROEPEN

Het schoolformatieplan 2018-2019 is half juni 2018 vastgesteld in de MR. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de groepen in het schooljaar 2018-2019 zijn ingedeeld en welke leerkrachten aan de groepen zijn verbonden. Voor een toelichting op de tabellen zie de Jaargids 2018-2019.