LEERLINGENRAAD

 OBS Nieuw-Roden

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op school kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over allerhande onderwerpen die op school leven. Daarom hebben we op obs De Poolster naast ‘ouderraden’ ook een leerlingenraad. In de leerlingenraad hebben vertegenwoordigers uit de midden- en bovenbouw zitting, alsmede een leerkracht en een MR-lid (oudergeleding). De leerlingenraad komt vier keer per schooljaar bijeen en het besprokene wordt teruggekoppeld naar de klassen en naar het team. Via de INFO wordt er verslag gedaan. De leerlingenraad wordt elk schooljaar opnieuw samengesteld (gekozen), omstreeks september / oktober. Leerlingenraad 2016-2017:
Groep 5: Iris de Vries en Mare van der Berg;
Groep 6: Sanne Dijkman en Viktor Hogenberg;
Groep 7a: Gwen Harbrink en Wout Brink;
Groep 7b: Dion van Bergen en Meike Castro;
Groep 8a: Diego Groen en Lauren Warnders;
Groep 8b: Lauren de Boer en Twann Wedzinga.

​​